Show resultat

IC S*Kustens SL Dolly Parton

Datum Ort Klubb Klass Domare Resultat
2011-09-03 V Frölunda VK 5 Fabio Brambilla CAGCIB
2009-12-14 Göteborg ÄK 5 Jaana Jyrkinen CAGCIB
2009-04-19 Malmö Sydkatten 5 Sirpa Lindelöf CAGCIB
2009-04-18 Malmö Sydkatten 5 Hans Lindberg CAGCIB
2008-12-07 Va frölunda ÄK 7 Barbro Helmer INT.CHAMPION
2008-12-06 Va Frölunda ÄK 7 Lone Lund CACiB
2008-11-09 Oslo NORAK 7 Jana Jyrkinen CACiB
2008-11-08 Oslo NORAK 9 Sara Ojaniemi CHAMPION
2008-10-12 Tibro BIK 9 Alva Uddin CAC
2008-10-11 Tibro BIK 9 Thea Friscovec CAC
2008-08-30/31 Fredrikstad (SW) . 11 Francoise Milcent Ex 1
2008-04-26 Stenkullen SPIN 12 Lotte Borch Ex 1 NOM
2008-03-13 Malmö SYDK 12 Angelika Kneifel Ex 1
2008-03-12 Malmö SYDK 12 Hans Lindberg Ex 1
2008-03-29 Jönköpng DK 12 Monika Bokström Ex 1